Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van RPTC Fitness ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van RPTC Fitness en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

PRIVACY VERKLARING RPTC – Resilience Performance Training Center

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

RPTC Fitness vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de RPTC allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met RPTC.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In het kadervan de dienstverlening vanRWC worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, profielfoto en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Ook worden overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap zoals factuuradres en betalingsgegevens verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
RPTC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons heeft verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht
 • gegevens over trainingsdoelen


Voor welke doelen verzamelt RPTC deze informatie:

 • ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap of het afhandelen van bestellingen en/of aankopen via onze mobiele-applicatie- en online SportBit manager, wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze software leverancier geven om u als lid aan te maken. Ook ontvangen wij informatie over uw automatische incasso opdracht en/of betalinggegevens van uw bank of creditcardmaatschappij.
 • Creeren van uw persoonlijke toegangsaccount. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
 • Via ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw check-in gegevens t.b.v performancetracking en het bijhouden van uw credits en uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming die u geeft in onze app en kan wijzigen in de beheeromgeving.

Bewaartermijnen

RPTC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal RPTC de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Overdracht van uw gegevens

Exact Online
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen over een beveiligde verbinding. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Hubspot
Wij gebruiken Hubspot als CRM, Project Management en Communicatie software. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Hubspot gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Hubspot niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Hubspot diensten.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Dit slaan wij op in ons CRM programma Hubspot.

Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Cookies
Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien wanneer u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media
 • Ons SportBit berichten centrum (push-bericht)

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken in o.a. de app. Via uw account kun u dit ook wijzigen. Via het supportnummer kunt u dit ook doorgeven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent en uzelf legitimeert zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het doorgeven van deze gegevens over de telefoon of via de email is niet mogelijk.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
RPTC Fitness
Bijdorp-West 29
2992 LC Barendrecht
info@rptcfitness.nl
+31 624115440 – Supportnummer